Dziś (18.02.2021 r.) w Augustowie dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosław Markowski i właściciel firmy Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz podpisali umowy na wymianę wrót na śluzach Gorczyca i Paniewo na Kanale Augustowskim.

zdjęcie: bialystok.wody.gov.pl

Ze względu na zły stan techniczny wymienione zostaną wrota górne, środkowe i dolne na śluzie Paniewo – to jedyna po stronie polskiej dwukomorowa śluza na Kanale Augustowskim, stąd konieczność wymiany 3 par wrót. Wybudowana w latach 1826 – 1828 śluza, z powodu dużej różnicy poziomów między jeziorem Paniewo a jeziorem Krzywym, która wynosi 6,7 m., składa się z dwóch połączonych ze sobą komór. Czas śluzowania wynosi około 30 min. Szacujemy, że prace na śluzie Paniewo zostaną zakończone do końca maja br.  Koszt wymiany wrót to blisko milion złotych.

Na fot. Śluza Paniewo

Na ósmej śluzie na Kanale Augustowskim licząc od strony Biebrzy – Gorczyca, wymienione zostaną wrota górne. Prace budowlane potrwają do końca marca br., a ich koszt to 230 tysięcy.  Remont wrót dolnych na tej śluzie zakończył się pod koniec ubiegłego roku. Kosz wymiany wrót dolnych to blisko 300 tysięcy złotych.

Na fot. Śluza Gorczyca

Wszystkie wrota zostaną wykonane z drewna modrzewia europejskiego. W minionym sezonie żeglugowym śluzę Gorczyca pokonało ponad 5,5 tysiąca jednostek pływających zaś dwukomorową śluzę Paniewo – blisko 3,5 tysiąca.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,
rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku

|bialystok.wody.gov.pl/