Zdaniem radnego, problem pojawia się w czasie obfitych opadów deszczu, a nieczystości płyną wtedy nawet do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz uważa te zarzuty za bezzasadne.

– Nie ma takiej technicznej możliwości, aby oczyszczalnia nie przyjęła ścieków. W sytuacji, gdy napływ nieczystości przewyższyłby jej możliwości przerobowe, spowodowałoby to przelanie zbiorników. W tracie obfitych opadów deszczu do naszej oczyszczalni wpływa około 9 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę, ale mamy dane, że była ona w stanie przerobić nawet 16 tys. metrów.

Kleczkowski podkreśla, że wiedzę o nieprawidłowościach ma od pracowników oczyszczalni.

– Wiem, że mechanizm zrzucania ścieków do okolicznych rowów melioracyjnych miał miejsce. Płynęły one później do rzeki Turówki i dalej do Netty. Owszem augustowska oczyszczalnia może jednorazowo przyjąć ponad 15 tys. metrów. Ale w perspektywie dwóch dni nie jest w stanie przerabiać takich ilości. Dlatego musi wtedy odprowadzać rozcieńczone deszczówką ścieki do rowu.

Kleczkowski wystosował do burmistrza Augustowa interpelację, w której wzywa do wyjaśnienia sprawy. Deklaruje, że jeżeli nie będzie odpowiedniej reakcji władz miasta, to powiadomi inne instytucje.

| red: mik

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki