Nawet niewielkie spadki temperatury poniżej zera w okresie zimowym mogą być szczególnie groźne dla osób samotnych i bezdomnych. Nie bądźmy obojętni – reagujmy, jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy. Zawiadamiajmy odpowiednie służby. Przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna, całodobowa infolinia.

W województwie podlaskim nie brakuje placówek oferujących schronienie i ciepły posiłek osobom bezdomnym. Nie są one skazane na koczowanie w pustostanach, na działkach czy w piwnicach. Jednak z uwagi na swoją sytuację, mają ograniczony dostęp do informacji o schroniskach lub noclegowniach.

Jak pomóc osobom bezdomnym?

  • Spotykając osobę bezdomną, kieruj ją do instytucji pomocowych.
  • Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności.
  • Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane numery alarmowe może uratować komuś życie.

Osoby bezdomne i znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą uzyskać pomoc pod numerem bezpłatnej infolinii przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim800 444 989.

Pod tym numerem zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa.

Możesz także zadzwonić:

  • Numer Alarmowy – 112
  • Policja – 997
  • Straż Pożarna – 998
  • Pogotowie – 999
  • Straż Miejska – 986.
|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku