Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) .

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a)odwołania Marcina Kleczkowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie;

b. odwołania Adama Sieńko z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski