Starosta Augustowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie, Prezes Augustowskiego Klubu Strzeleckiego Krechowiak

zapraszają do wzięcia udziału w V OTWARTYCH ZAWODACH STRZELECKICH o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji X rocznicy utworzenia Placówki Straży Granicznej w Augustowie

Zawody zostaną rozegrane 24 maja 2019 roku na strzelnicy sportowej w Klonownicy k/Augustowa.
Początek imprezy o godz. 8.45

augustowski.home.pl

CEL ZAWODÓW 1) Uczczenie X. rocznicy utworzenia Placówki Straży Granicznej w Augustowie. 2) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród pracowników zakładów pracy działających na terenie Powiatu Augustowskiego. 3) Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 4) Propozycja nowych form spędzania wolnego czasu.

Regulamin zawodów strzeleckich maj 2019 do pobrania TUTAJ >>>