W ostatni czwartek (13 czerwca br.) Podlaskie osiągnęło cel na 2019 rok, jeśli chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I choć brzmi zagadkowo, to bardzo dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że środki w ramach programu dla naszego województwa nie są zagrożone. O szczegółach realizacji zadania n+3 informowali podczas konferencji prasowej (17 czerwca br.) Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Joanna Sarosiek.

– Cieszę się, że już teraz, w połowie roku, udało się osiągnąć 105 procent celu, jaki był wyznaczony Podlaskiemu do końca 2019 roku. To świadczy o tym, że realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego idzie zgodnie z planem i że nasze województwo nie jest zagrożone utratą funduszy unijnych, tak jak to miało miejsce jeszcze w 2018 roku – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. 
Marszałek poinformował również, że obecnie wśród wszystkich szesnastu województw, nasz region zajmuje 10 miejsce, jeśli chodzi o realizację zasady n+3. 
– Awans z ostatniego miejsca na 10. pozycję to efekt przyspieszenia kontraktacji i działań związanych z płatnościami, to także efekt znakomitej pracy Departamentu Rozwoju Regionalnego i pozostałych departamentów odpowiedzialnych za realizację programu – dodał marszałek.

Ponad 100 procent normy A jak wyglądają szczegóły? W ramach części programu, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego osiągnęliśmy 105,42 proc. celu. Oznacza to, że nasze województwo, które zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, miało scertyfikować 208,6 mln euro – scertyfikowało więcej, bo 219,9 mln euro. Natomiast z części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 103,51 proc. W tym przypadku cel na 2019 rok wynosił 81,6 mln euro, województwo scertyfikowało 84,5 mln euro.

Czym jest zasada n+3W perspektywie 2014-2020 każde województwo wdrażające swój regionalny program operacyjny musi przestrzegać tej zasady.  W praktyce, zasada n+3 określa minimalne kwoty wydatkowania (certyfikacji) na każdy rok (rok n).
– Regionalny Program Operacyjny możemy rozliczać do 2023 r., ale na każdy rok trwającej perspektywy finansowej mamy wyznaczoną ilość środków, które musimy rozliczyć w Komisji Europejskiej – wyjaśniała dyrektor Joanna Sarosiek – Gdyby jakaś pula środków pozostała nierozliczona – tracimy ją bezpowrotnie. Dlatego tak istotne jest, aby te płatności były rozliczane szybko i terminowo – dodała.

Stan realizacji RPOWP 2014-2020Od początku realizacji programu do 6 czerwca br. ogłoszonych zostało 459 konkursów oraz 67naborów pozakonkursowych. Wpłynęło na nie 3 918 wniosków poprawnych pod względem formalnym. Podpisanych zostało 1615 umów o dofinansowanie projektów o wartości 5,1 mld zł i kwocie dofinansowania wynoszącej prawie 3,4 mld zł, co stanowi ponad 65 procent alokacji programu. Natomiast wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 23,21 proc. alokacji. is/ak

wrotapodlasia.pl