Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie zaprasza do skorzystania z możliwości przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Do sieci ciepłowniczej mogą zostać przyłączone budynki zlokalizowane przy już istniejących sieciach rozdzielczych wybudowanych w latach poprzednich. Dodatkowym warunkiem przyłączenia budynku jest trwała likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe. Jednocześnie decydując się na likwidację starych nieekologicznych źródeł ciepła i zastępując je przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorcy mogą skorzystać m.in. z dofinansowania z miejskiego programu AIRgustów.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Obrońców Westerplatte 16, tel. 87 6447930, email  mpec@poczta.fm.

urzad.augustow.pl