27 lutego 2020

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

3 miesiące temu / 0 comments

oraz innych krajów objętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem. Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie – tel. 87 643 32 80Szpitalny Oddział Ratunkowy w Augustowie – tel. 87 644 42 00Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Augustowie – … więcej >

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ ŚREDNICH

3 miesiące temu / 2 comments

Augustowskie szkoły średnie są przygotowane na przyjęcie wszystkich uczniów kończących ósmą klasę w naszym powiecie oraz osób z innych powiatów. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, rozpocznie się 11 maja br.Zachęcamy do kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej w Augustowie. Wykaz szkół i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 Uwaga: Ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej obowiązkowymi przedmiotami punktowanymi jest język polski i matematyka. Dodatkowo punktowane przedmioty są podane w nawiasie przy nazwie klasy. I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie medyczno – przyrodnicza (biologia, język angielski) matematyczno – techniczna (geografia, język angielski) prawniczo – medialna (wiedza o społeczeństwie, historia) informatyczno – … więcej >

DYSKUSJA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ KACZEGO DOŁKA

3 miesiące temu / 0 comments

W środę, 26 lutego o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyło się Spotkanie dotyczące rewitalizacji i zagospodarowania osiedla Przylesie, przez znaczną część mieszkańców Augustowa nadal nazywanego„Kaczym Dołkiem”. Osiedle jest jednym z 4.obszarów obok Lipowca, Koszar i Centrum I, które w wyniku wielokryterialnej analizy porównawczej przeprowadzonej w ramach opracowania pn. Diagnozy i analizy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Mieście Augustów spełniało wymogi Ustawy o rewitalizacji i Wytycznych Ministra Rozwoju. W poszczególnych dzielnicach (jednostkach) o możliwości uznania ich za obszar zdegradowany zadecydowały następujące grupy zjawisk: Lipowiec – negatywne zjawiska przestrzenno‐funkcjonalne oraz techniczne. Koszary – negatywne zjawiska środowiskowe i … więcej >