7 lutego 2020

MIESZKANIA KOMUNALNE BARDZIEJ DOSTĘPNE

4 miesiące temu / 0 comments

Na XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie jednym z puntów obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Augustów. W dotychczas obowiązujących zasadach wprowadzona została bardzo istotna zmiana. Mowa o podwyższeniu progu dochodowego osób ubiegających się o mieszkanie komunalne. Teraz o mieszkanie będą mogły ubiegać się osoby których miesięczne dochody na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku nie przekraczają 200 % najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 150 % procent w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub nie przekraczają 250 % najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, … więcej >

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA OD OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

4 miesiące temu / 0 comments

W czwartek 6 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbyły się obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Tradycyjnie, po przyjęciu porządku obrad przez radnych, swoje sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej złożył Mirosław Karolczuk. Porządek obrad wczorajszej sesji nie został wyczerpany z powodu braku wymaganego kworum przy omawianiu kilku ostatnich punktów programu. W 9. godzinie obrad przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła zakończenie obrad w tym dniu i wznowieniu prac 11. lutego o godz. 9.00. Do tematów poruszanych na wczorajszej sesji będziemy wracali jeszcze na naszej stronie. |Bart.

PROGRAM LITWA – POLSKA 2021-2027. PRZED NAMI NOWA PERSPEKTYWA!

4 miesiące temu / 0 comments

O tym, jak powinna wyglądać struktura i zarządzanie programem Interreg Litwa – Polska 2021-2027, które obszary warto wspierać i jakie są oczekiwania partnerów, dyskutowali w środę (05.02) przedstawiciele strony polskiej i litewskiej. Spotkanie odbyło się w Białymstoku, a otworzył je Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. To drugie spotkanie grupy roboczej powołanej na potrzeby stworzenia kolejnego programu współpracy pomiędzy przygranicznymi regionami Polski i Litwy. Stronę polską reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W skład delegacji litewskiej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy oraz reprezentanci współpracujących regionów i organizacji. Instytucją Zarządzającą programem jest LitwaPo raz … więcej >