12 lutego 2020

KOMISJE DORÓWNUJĄ NIEMALŻE SKŁADEM LICZEBNYM RADZIE MIEJSKIEJ

5 miesięcy temu / 1 comments

Rada Miejska w Augustowie na posiedzeniu w dniu 11. lutego uzupełniła składy osobowe 3. komisji. Poszerzona została Komisja d/s Budżetu, Komisja Społeczno-Oświatowa i Komisja Statutowa. Powinniśmy cieszyć się, że nasi radni tak chętnie stawiają się do dyspozycji i pragną działać na rzecz dobra całego miasta i jego mieszkańców. Z jakiego powodu wynikła nagła potrzeba poszerzenia i tak już licznych składów Komisji RM, tego na sesji nie wyjaśniono. Możliwe, że poważnie potraktowano apele części radnych o dyskusję nad żywotnymi dla miasta sprawami w szerszym gronie i branie pod uwagę głosów wszystkich radnych. Teraz będzie to łatwiejsze, bo składy niektórych komisji niemalże dorównują … więcej >

AUGUSTÓW ŚWIĘTOWAŁ BOLESNĄ ROCZNICĘ

5 miesięcy temu / 0 comments

W 80. rocznicę wywózki Polaków w głąb ZSRR, w dniu 10 lutego 2020 r. Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie, jednocześnie Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapalili znicze przy pomniku Sybiraków deportowanych z Ziemi Augustowskiej, usytuowanym przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela na Borkach, na augustowskim cmentarzu przy pomniku poświęconym Sybirakom w kwaterze niepodległościowej oraz na grobie Eugeniusza Simsona – wieloletniego Prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie. Następnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie miała miejsce sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, podczas której dr Marcin … więcej >

TERMIN PRZYWRÓCENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W AUGUSTOWIE ODDALA SIĘ

5 miesięcy temu / 0 comments

Na XI sesji Rady Miejskiej w Augustowie 27 czerwca 2019 r. radni uchwalili, że strefa z parkomatami ma zacząć funkcjonować od 1 maja 2020. Podczas wczorajszej (11.02.) sesji RM dowiedzieliśmy się, że SPP najprawdopodobniej zacznie działać od 1. lipca 2020 r., czyli już w sezonie turystycznym. Czy będzie to ostateczny termin przywrócenia Strefy Płatnego Parkowania w naszym mieście? Wszystko zależy od tego, czy uda się znaleźć chętnego do jej zarządzaniem. Do tej pory takiego nie znaleziono, pomimo, że zgłosiło się ok. 60 zainteresowanych podmiotów. Decyzję o likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie radni miejscy podjęli 30 września 2017 r. Funkcjonowała … więcej >

OBWIESZCZENIE

5 miesięcy temu / 0 comments

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania … więcej >

MIEJSCA PRZEZNACZONE DO UMIESZCZANIA PLAKATÓW WYBORCZYCH

5 miesięcy temu / 0 comments

Plakaty wyborcze można wieszać tylko w wyznaczonych miejscach. Komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać plakaty na słupach linii energetycznych oświetleniowych znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Augustowa przy ulicach: Grzybieniowa, Konwaliowa, Wojciecha Korczakowskiego, Mickiewicza odcinek od ul. Chreptowicza do ul. Osiedlowej/Licealnej, Norwida, Osiedlowa, Rynek Zygmunta Augusta, Mjr. Henryka Sucharskiego, Wilcz odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kwaśniej, Zacisze odcinek wzdłuż posesji Szkoły Podstawowej Nr 4, Zdrojowa, Arnikowa, Zawilcowa, Sasankowa, Krecia, Rysia, Bobrowa, Ogrodowa, Glinki, Bukowa, Grabowa, Jesionowa, Świerkowa, Dębowa, Klonowa, Ruciana, Ziołowa, Miętowa. Komitety wyborcze mogą również umieszczać stojaki z plakatami na chodnikach, po … więcej >