18 lutego 2020

OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPOŁECZNO-OŚWIATOWEJ

2 miesiące temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 19 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie propozycji zmian rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Augustowie. Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie /Aleksandra Maria Sigillewska/

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM I ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI LAURY GĄSIEWSKIEJ

2 miesiące temu / 0 comments

Żegnamy osobę o wielkim sercu, która przez kilkadziesiąt lat niosła pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia.Współtworzyła jedną z pierwszych świetlic środowiskowych w Augustowie.Kilku pokoleniom stworzyła swoisty azyl, otaczając opieką dzieci,zapewniając im ciepłe schronienie, gorący posiłek, możliwość nauki i zabawy.Zawsze była otwarta na potrzeby drugiego człowieka,każdego dnia zapewniając swoim podopiecznym szczerą troskę i oddanie.  Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodziniei łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,Rada i Zarząd Powiatu w Augustowieoraz pracownicy Starostwa Powiatowego

OSZUKAŁ PONAD 300 PACJENTEK. ZAPADŁ WYROK

2 miesiące temu / 0 comments

To sprawa sprzed lat, bo z 2013 roku. Marek D. przyjmował wówczas w jednej z poradni w Augustowie. Prokuratura uznała, że diagnozował u pacjentek nieistniejące choroby, po czym sprzedawał na nie lekarstwa. Pobierał od 4 do 30 zł. Akt oskarżenia śledczy przesłali do sądu już w 2014 roku. Proces ciągnął się jednak kilka lat, bo najpierw długo trzeba było czekać na opinię biegłego, a potem rozchorował się oskarżony. Przedstawił on nawet opinię lekarską, w myśl której jego stan zdrowia nie pozwalał na stawiennictwo w sądzie. Dopiero teraz proces udało się doprowadzić do końca. Sąd uznał Marka D. winnym i skazał … więcej >

7 AUGUSTOWSKICH PRODUKTÓW ZGŁOSZONYCH DO PODLASKIEJ MARKI

2 miesiące temu / 0 comments

Augustowskie produkty zostały zgłoszone w XVI edycji konkursu Podlaska Marka. W 3 kategoriach: produkt spożywczy, inwestycja i wydarzenie, zgłoszonych zostało 7 produktów. Spośród wszystkich zgłoszeń specjalna kapituła konkursowa wskaże nominowanych do tego prestiżowego tytułu. W każdej kategorii wskazane zostaną trzy Produkty. Podlaska Marka jest jednym z najbardziej prestiżowych plebiscytów w województwie podlaskim. Nagroda w konkursie jest przyznawana produktom, które kreują pozytywny wizerunek regionu. Konkurs ma na celu ukazanie różnorodności regionu oraz promocję jego najlepszych i najciekawszych produktów. Więcej informacji o Nagrodzie Podlaska Marka: www.podlaskamarka.pl Zgłoszeni kandydaci: Kategoria Produkt spożywczy: Napój na bazie miodu „Zbicień” – Augustowska Miodosytnia Woda mineralna Augustowianka – … więcej >

RAIL BALTICA NIE OMINIE RACZEK

2 miesiące temu / 0 comments

Władze PKP Polskie Linie Kolejowe odrzuciły bowiem propozycję, aby odsunąć inwestycję poza granice gminy. Kolej uwzględniła natomiast inne składane przez mieszkańców wnioski. Wójt Andrzej Szymulewski podkreśla, że gmina apelowała o zmianę dawno już ustalonego przebiegu międzynarodowej trasy na odcinku od Białegostoku do Suwałk. Miałaby ona przebiegać przez Augustów, a nie przez Ełk. PKP twierdzi, ze zmiana przebiegu linii jest poza zakresem studium, a decyzja o przebiegu przez Ełk i Raczki podjęta została przez rząd. Stad też nic nie dały zabiegi moje i mieszkańców. Nie zgodzono się również na przesunięcie torowiska w stronę małych Raczek. Wyjaśniono nam, że taka lokalizacja wiązałaby … więcej >

W MARCU RUSZA GIEŁDA OBROTU TOWARAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI PLATFORMA ŻYWNOŚCIOWA

2 miesiące temu / 0 comments

Opracowanie i wdrożenie Platformy Żywnościowej jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Celem projektu jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych. Przygotowanie nowego narzędzia handlu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powierzył konsorcjum, którego liderem jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Uruchomienie przez profesjonalny podmiot rynku kapitałowego, jakim jest grupa GPW S.A., elektronicznej platformy sprzedażowej umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii oraz … więcej >