1 września 2020

POWIAT URUCHAMIA POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE

3 tygodnie temu / 0 comments

Od 1 września na terenie powiatu augustowskiego reaktywowane zostaną 4 połączenia autobusowe. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 4 linii komunikacyjnych. Będą to połączenia: Augustów – Nowinka – Augustów (linia przebiegająca przez gminy Augustów, Płaska, Nowinka), Lipsk – Augustów – dwiema trasami – przez Ponizie i przez Cisów (przez gminy Lipsk, Sztabin, Augustów) oraz z Augustowa do Augustowa przez Janówkę (linia przebiegająca przez gminę Augustów). Uruchomienie kursów autobusowych ułatwi mieszkańcom miejscowości z terenu powiatu dojazd do szkół, miejsc pracy, urzędów, sklepów i innych instytucji mających swoją siedzibę w Augustowie. Przedsięwzięcie nie … więcej >

PODLASKIE KINO PLENEROWE W AUGUSTOWIE

3 tygodnie temu / 0 comments

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Burmistrza Miasta Augustowa Mirosława Karolczuka serdecznie zapraszamy na bezpłatne pokazy filmowe w ramach Podlaskiego Kina Plenerowego. W sobotę 5 września na Błoniach rzeki Netty przy ul. Rybackiej będzie można obejrzeć dwa filmy: o godz. 16:00 – dla dzieci „Corgi. Psiak królowej”, a o 18:00 – dla dorosłych „Aquaman”. Widzom udostępnione będą leżaki, ale w limitowanej ilości, więc wszelkie kocyki i maty do siedzenia będą również mile widziane. Bezpłatne przepustki na oba seanse są dostępne w obecnej siedzibie Miejskiego Domu Kultury przy ul. Nowomiejskiej 41. – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Podlaskie Kino Plenerowe realizuje … więcej >

DZIECI W PROCEDURZE UCHODŹCZEJ ROZPOCZYNAJĄ NOWY ROK SZKOLNY

3 tygodnie temu / 0 comments

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce jest obecnie 841 dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one do 126 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie. Zdecydowana większość rozpoczęła nowy rok edukacji w szkołach podstawowych. Wszyscy cudzoziemcy zostali poinformowani o obowiązujących zaleceniach i ograniczeniach związanych ze stanem epidemii. W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową mieszka obecnie 361 dzieci w wieku szkolnym. Najwięcej przebywa w placówkach w Białymstoku, Łukowie i Bezwoli. Większość stanowią obywatele Rosji (591 osób), Ukrainy (82 os.) oraz Tadżykistanu (58 os.). Według roku urodzenia, dzieci będące w trakcie procedury uchodźczej klasyfikują … więcej >

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W AUGUSTOWIE

3 tygodnie temu / 0 comments

We wtorek (01.09) w województwie podlaskim nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczęło koło 140 tysięcy uczniów i 30 tysięcy przedszkolaków. W większości szkół nie zorganizowano oficjalnych uroczystości towarzyszących zazwyczaj takim wydarzeniom. Epidemia doprowadziła do tego, że w wielu dziedzinach życia musieliśmy zmienić swoje przyzwyczajenia, także w szkole. W Augustowie, nie tylko sytuacja związana z COVID-19 czyni ten rok szkolny wyjątkowym. Od dziś (1.09.) rozpoczęły swoją działalność 2 Zespoły Szkolno-Przedszkolne tj. ZSP Nr 1 z siedzibą przy ul. Tartacznej oraz ZSP Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1. Postanowienie większości radnych miejskich o powołaniu Zespołów zostało przyjęte przez RM przed 3. … więcej >

81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

3 tygodnie temu / 0 comments

Tegoroczne obchody rocznicowe na Westerplatte zorganizuje Wojsko Polskie. Samorząd Gdańska przygotował szereg uroczystości dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Odbyły się one w miejscach ważnych dla miasta i wszystkich Polaków, m.in. na Westerplatte, przy Victoriaschule i na cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego. W celu upamiętnienia 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Augustowie, o godz. 12:00 zostały uruchomione syreny alarmowe. |Bart,

LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW AUGUSTOWA

3 tygodnie temu / 1 comments

Drodzy Mieszkańcy ukochanego Augustowa! Ratusz w Augustowie rozpoczął procedurę zmierzającą do zmiany planu zagospodarowania terenów położonych na Zarzeczu, nad Nettą i Neckiem. Jak wynika z obserwacji i rozmów z mieszkańcami miasta – do niewielu osób dotarła wiadomość, że ww. tereny są przedmiotem nowych założeń, ustaleń prowadzących ostatecznie do przekształcania własności terenów leśnych na nieleśne, nowych rozwiązań proponowanych przez Ratusz. Również niewielki udział mieszkańców Augustowa w publicznej debacie i warsztatach, które miały miejsce w dniach 25-26.08.2020 r. jest wyrazem tego, że tak istotna informacja nie została w sposób właściwy mieszkańcom zakomunikowana. W związku z tym czujemy się w obowiązku, aby poprzez … więcej >