Podlaskie samorządy otrzymały 2 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Sześć palcówek z regionu podlaskiego otrzymało dotacje na przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą z PFRON, a ich dysponentem jest Zarząd Województwa Podlaskiego. W czwartek 28 maja br. Marszałek Artur Kosicki podpisał pierwszą w tym roku umowę z jednym z beneficjentów programu tj. Miastem Białystok.

Umowa z Miastem Białystok dotyczy rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, przy ul. Mazowieckiej 35 w Białymstoku. W poradni przeprowadzane są badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym uczniów niepełnosprawnych, udzielane porady i konsultacje dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Poradnia od wielu lat wydaje orzeczenia uczniom z różnymi niepełnosprawnościami, w tym roku szkolnym 2018/2019 było tych orzeczeń aż ponad 700. Dzięki dofinansowaniu, korytarze i łazienki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną też m.in. miejsca parkingowe, winda zewnętrzna, co ułatwi osobom z dysfunkcją narządu ruchu swobodny dostęp do budynku i poruszanie się na terenie obiektu.

W ramach inwestycji planowane jest zwiększenie liczby gabinetów i ich adaptacja do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poszerzy to ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin tj. m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Grupa Wsparcia dla Rodziców Osób Niepełnosprawnych, Szkoła dla Rodziców Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, prowadzenie terapii indywidualnej, np. dla uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera.

Wartość robót budowlanych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku wynosi 3 653 624,23zł. Kwota dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Podlaskiego wynosi 298 167zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec września br.

Dofinansowanie ze środków PFRON otrzyma również:  

1) Powiat Białostocki na przebudowę Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, przy ul. Leśnej 11, w kwocie 307 641zł;

2) Miasto Łomża na przebudowę pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży, przy ul. Spółdzielczej 8, w kwocie 197 455zł;

3) Powiat Augustowski na remont łazienki – likwidację barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, przy ul. Młyńskiej 52, w kwocie 10 815zł;

4) Gmina Stawiski na budowę hali sportowej w Stawiskach, przy ul. Polowej 12, w kwocie 1 200 000zł;

5) Miasto Suwałki na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, przy ul. T. Kościuszki 126, w kwocie 300 000zł.

pfron.org.pl