Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta Kałęka zamieszkała w Suwałkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Augustowie, postanowiła wskazać do zatrudnienia Panią Martę Kałęka.

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wiedzą niezbędną do pracy na tym stanowisku.

Augustów, 3 lipca 2020 r.                                                                      

Główny Specjalista

(-) Elżbieta Sokołow

bip.um.augustow.pl/