2 marca wystartuje wyjątkowa kampania Cash Lajf Balans skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski Wschodniej. Celem kampanii organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz pokazanie, że Fundusze Europejskie są jedną z możliwości wsparcia własnego biznesu.

Z Polski Wschodniej pochodzi wiele znanych i cenionych firm, jednocześnie jest to region z najniższym wskaźnikiem przedsiębiorczości wśród młodzieży. Jak wynika z badań CBOS, o własnym biznesie myśli zaledwie 12,5% uczniów szkół ponadpodstawowych, a 30% z nich nie potrafi ocenić, czy kiedykolwiek mogłoby założyć własną firmę. Młodzież opuszcza rodzinne strony, aby uczyć się i rozwijać w większych miastach, gdzie potem znajduje zatrudnienie i zakłada rodzinę. W rezultacie w mniejszych miejscowościach niekorzystnie zmienia się struktura demograficzna, brakuje inwestycji, nowych miejsc pracy i młodych dorosłych, którzy – decydując się na własny biznes – wzmacnialiby lokalny i regionalny rozwój gospodarczy i społeczny.

Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest kampania Cash Lajf Balans finansowana z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia. Działania skierowane są do młodzieży w wieku 15-19 lat z 5 wschodnich województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, ich rodziców oraz nauczycieli. Kampania będzie trwać od 2 marca do 30 kwietnia 2020 roku.

Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do rozwoju swojego potencjału i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych. Twórcy kampanii chcą ich przekonać do prowadzenia własnego biznesu, szukania innowacyjnych rozwiązań i wcielania ich w życie. Dzięki akcji młodzież poszerzy też wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz pozna podstawowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy chcą także pokazać, że założenie firmy nie jest trudne, a brak kapitału nie musi być barierą – z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie i profesjonalne doradztwo.

Dlaczego warto założyć własną działalność gospodarczą? „Prowadzenie biznesu to przede wszystkim rozwój samego przedsiębiorcy, który ciągle musi szukać innowacyjnych rozwiązań, stawiać czoła wyzwaniom, uczyć się na błędach, a z sukcesów brać to, co najlepsze. Własna firma to także elastyczność czasowa, dzięki której łatwiej zachować balans między pracą a życiem prywatnym” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. „Z drugiej strony każde nowe przedsiębiorstwo w Polsce Wschodniej budujące swoją pozycję na rynku to wkład w rozwój całego makroregionu. Zwłaszcza kiedy wprowadza innowacyjne produkty lub usługi. Młodych ludzi stać na wiele, tylko niektórym brak odwagi, innym być może wiedzy, jeszcze innym kapitału. Dlatego podajemy im pomocną dłoń” – dodaje.

Aby potwierdzić tezę, że własny biznes się opłaca, organizatorzy przygotowali cykl ośmiu inspirujących filmów poświęconych odrębnym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością i Funduszami Europejskimi. Bohaterami są młodzi przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. Filmy będą dostępne w serwisie YouTube i na stronie kampanii.

Cash Lajf Balans – mobilnie o przedsiębiorczości

Twórcy kampanii dostosowali narzędzia dotarcia do młodych osób. Specjalnie na jej potrzeby stworzyli grę Cash Lajf Balans, dostępną na urządzenia mobilne. Aplikację będzie można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Dzięki grze młodzież odświeży wiedzę o przedsiębiorczości i powiększy ją o nowe wiadomości. Gracze wcielą się w rolę właścicieli firm i przekonają się, że prowadzenie biznesu pozwala realizować pasje oraz zachować równowagę między pracą a zwykłym, codziennym życiem (work-life balance). To nauka i rozwój przez zabawę.

Kreatywne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

Kampania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej to też konkursy indywidualne dla uczniów i grupowe dla szkół. Będą rozpoczynały się w każdy poniedziałek od 2 marca. Informacje o konkursach będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej kampanii www.cashlajfbalans.pl. Nauczyciele i uczniowie, po założeniu konta, będą mogli dodawać swoje prace konkursowe, a zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Zadania konkursowe będą opierały się na wiedzy zdobytej m.in. podczas lekcji przedsiębiorczości oraz informacjach umieszczonych w materiałach kampanii. Poza wiedzą niezbędne będzie także myślenie kreatywne. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody, które pomogą w rozwoju potencjału uczniów i szkół.

Pomoce naukowe – lekcja przedsiębiorczości

To nie wszystko! Kampania jest skierowana także do nauczycieli, aby wesprzeć ich w codziennej pracy z młodzieżą. Wszystkie informacje dotrą do szkół za pomocą call center, skąd nauczyciele będą mogli pobrać materiały, gotowe scenariusze lekcji, a także zarejestrować się w systemie, aby z uczniami podjąć wyzwania konkursowe.

| cashlajfbalans.pl