We wtorek 22 września odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono odznaczenia i awanse pracownikom i funkcjonariuszom podlaskiej KAS. Uroczystość przebiegała z zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Wojciech Orłowski w trakcie swojego wystąpienia otwierającego spotkanie odczytał list Szefa KAS Minister Magdaleny Rzeczkowskiej, a ponadto podziękował pracownikom i funkcjonariuszom podlaskiej KAS za wysiłek, który podejmują w codziennej pracy, za rzetelność i zaangażowanie oraz za inicjatywy, które pozwalają na sprawne realizowanie zadań.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski składając zebranym życzenia podkreślił, że pomimo stanu pandemii państwo i jego administracja musi funkcjonować, a Krajowa Administracja Skarbowa jest jego ważnym ogniwem. W ocenie Wojewody w tych ostatnich, trudnych miesiącach KAS wywiązywała się ze swoich obowiązków bardzo dobrze.

Podczas uroczystej zbiórki życzenia z okazji przyznanych odznaczeń i awansów złożyli także Sekretarz Województwa Podlaskiego Tomasz Szeweluk oraz Kapelan Podlaskiej KAS ks. kom. Sławomir Bylina.

Wśród odznaczonych 8 osób otrzymało odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a 16 osób otrzymało odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Mianowania prezydenckie na stopień podkomisarza otrzymało 12 funkcjonariuszy, a 52 kolejnych odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe.

podlaskie.kas.gov.pl