Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 maja 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 12.30 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.

7. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. Takie stanowisko będzie utworzone z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji do spraw Budżetu

Rady Miejskiej w Augustowie

Emilian Jasyen Al-Khameri

***************

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 maja 2020 r. (wtorek)  o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21, 16-300 Augustów.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów.

5. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Komisji.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. Takie stanowisko będzie utworzone z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Komisji Społeczno-Oświatowej

Rady Miejskiej w Augustowie

Aleksandra Maria Sigillewska