Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż od dnia 19.09.2020r. powiat augustowski znajduje się w NIEBIESKIEJ STREFIE, czyli strefie zagrożonej dodatkowymi obostrzeniami, które aktualnie jeszcze nie obowiązują.

Dalszy dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 w naszym powiecie może spowodować przejście do strefy żółtej lub czerwonej, a w następstwie wprowadzenie dodatkowych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Zasłaniajmy usta i nos, zachowujmy dystans społeczny!

Pamiętajmy o myciu/dezynfekcji rąk!

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!

| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie