NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW INFORMUJE, ŻE OD DNIA DZISIEJSZEGO DO DNIA 11 KWIETNIA 2020 ROKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ustnym poleceniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowanego do jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej PGL Lasy Państwowe, wprowadzony zostaje w życie zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym.

Nadleśnictwo Augustów