Była jedynym kandydatem. Wcześniej pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. Wybór komisji musi jeszcze zatwierdzić burmistrz miasta.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zespół nr 4 powstał po połączeniu Szkoły Podstawowej nr 4 z Przedszkolem nr 1. Tą pierwszą placówką kierowała suwalska radna Mariola Karpińska. Jednak do konkursu nie przystąpiła. Dodajmy, że zbieżność nazwisk jest tu przypadkowa.

W środę (7.07) Ratusz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, w skład, którego weszły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Przedszkole nr 2.

Przypomnijmy, że pod koniec maja rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów dwóch pozostałych zespołów. Placówką nr 1 będzie zarządzała Henryka Rzepecka, natomiast nr 2 – Andrzej Kaszkiel.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki