Ogłoszenie listy grantobiorców w ramach projektu „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” – stan na dzień 14.04.2021 r.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Nabór wniosków o grant odbył się w dniach 03.03.2021- 24.03.2021 r. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej sporządzono listę podstawową i listę rezerwową grantobiorców.

Pracownicy Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych będą kontaktować się telefonicznie z grantobiorcami, w celu ustalenia terminu podpisania umowy o powierzenie grantu. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru, grantobiorca może przystąpić do realizacji instalacji OZE po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu oraz po przeprowadzeniu analizy rynku.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji pojawienia się oszczędności w projekcie lub rezygnacji mieszkańców z listy podstawowej, do udziału w projekcie zapraszani będą mieszkańcy z listy rezerwowej, w miarę dostępnych środków.

Biuro projektu tel. 532 364 013, 532 364 016, 87 643 80 61.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
 lista_podstawowa.pdf853.22 KB
 lista_rezerwowa.pdf896.42 KB

| urzad.augustow.pl