[ht_quote align=”default”]„Dopiero gdy padnie ostatnie drzewo,

Dopiero gdy ostatnia rzeka zostanie zatruta,

Dopiero gdy złapią ostatnią rybę,

Dopiero wtedy okaże się, że pieniędzy nie da się jeść.”[/ht_quote]

Proroctwo plemienia Indian Cree

Drzewa mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Są głównym producentem tlenu i substancji organicznych. Drzewa i krzewy stanowią najważniejszy składnik lasów, tworząc środowisko życia dla innych roślin i większości zwierząt. Od początku dziejów ludzie sadzą je i wykorzystują do najróżniejszych celów. Pożytków płynących dla człowieka ze współistnienia z drzewami jest tak wiele, że niezmiernie trudno wyobrazić sobie życie człowieka bez tego – towarzyszącego mu wiernie od zarania dziejów – wielkiego, milczącego PRZYJACIELA.

10 października jest ustanowiony Światowym Dniem Drzewa. Uczniowie klas I i III TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, pod przewodnictwem nauczycielek – pani Elżbiety Wierzbickiej i Klaudii Zaskowskiej, podjęli szereg inicjatyw, aby ten dzień był wyjątkowy. Dzięki starannie wykonanej planszy informacyjnej i tabliczkom zawieszonym na drzewach, cała społeczność Augustowskiego Centrum Edukacyjnego mogła poznać ciekawostki na ich temat i dowiedzieć się, jaki wpływ mają wybrane gatunki na nasze zdrowie. Na głównym korytarzu szkoły stanęło drzewko ACE, przybrane jesiennymi listkami z podpisami uczniów i pracowników szkoły. Najważniejszym punktem obchodów było sadzenie drzew, podarowanych przez Nadleśnictwo Augustów, w ramach patronatu kierunku technik architektury krajobrazu. Brzozy zwyczajne – nasz rodzimy gatunek flory, przywiózł i zaprezentował przedstawiciel Nadleśnictwa, st. spec. ds. edukacji leśnej społeczeństwa, pan Karol Chodkiewicz. Dyrektor ACE – pan Grzegorz Augusewicz, po krótkim wprowadzeniu młodzieży w istotę sadzenia drzew, przystąpił, wraz z Wicedyrektor – panią Anną Rozmysłowicz – do umieszczenia brzózki w przygotowanym dla niej dołku. Uczniowie klas I i III ak równie sprawnie udzielali się w zazielenienie terenu naszej szkoły. Nie zabrakło im kreatywności w nazwaniu swoich drzewek.

Choć dla uczniów obu klas umiejętność sadzenia i pielęgnacji roślin stanowią podstawowe prace na zajęciach praktycznych, podczas Światowego Dnia Drzewa nabrały one wyjątkowego znaczenia.

Jeszcze raz dziękuję, w imieniu całej społeczności ACE, Nadleśnictwu Augustów za włączenie się do tej szlachetnej inicjatywy.

Klaudia Zaskowska

Fotografie: Jakub Klepacki