15 października odbędzie się w Melbourne pogrzeb dr Zdzisława Andrzeja Derwińskiego, znanego działacza polonijnego, historyka z wykształcenia i pasji. Pochodził on z Bogatyni, uczył się w Lubinie, studia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Matka jego pochodziła z okolic Lipska nad Biebrzą.

20 sierpnia 1979 roku zatrudnił się jako nauczyciel w Zbiorczej Szkole w Gatnem. Był komendantem Hufca ZHP w Nowince, który dzięki zainicjowanej przez niego akcji „Bohater” zyskał imię Powstańców Styczniowych. Jednocześnie z niezwykłą energią zaangażował się w działania niepodległościowe, wydawał tajne gazetki, podejmował próby stworzenia Niezależnej Polskiej Partii Socjalistycznej, przeciwdziałał indoktrynacji komunistycznej.

W stanie wojennym kolportował prasę podziemną i ulotki. Dzięki jego zabiegom powstał w Suwałkach oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w Augustowie – aktywne koło tej organizacji. Działał w Towarzystwie Przyjaciół Lipska. Na łamach pisma „Krajobrazy” publikował artykuły popularyzujące historię regionu. W 1981 roku dostał się na studia doktoranckie przy Instytucie Historycznym Polskiej Akademii Nauk. Obronił w 1987 roku pracę doktorską „Polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 – 28 listopada 1944)”. Od 1982 roku jako asystent prof. dr hab. Wojciecha Wrzesińskiego pracował na Uniwersytecie Wrocławskim.

Nigdy nie zerwał kontaktu z Augustowem, ze znajomymi i rodziną matki.  

W 1987 roku wyjechał do Australii, gdzie pozostał na stałe, po trzech latach ściągnął rodzinę. Zaangażował się wielostronnie w życie polonijne, wydawał prasę (m.in. redaktor naczelny „Tygodnika Polskiego”), wspierał harcerstwo, zaangażował się w lokalną politykę. Pracował jako wolontariusz w Domu Polskiego Kombatanta. Szczególne zasługi poniósł przy organizacji Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej.

Zmarł w wieku 65 lat, pozostawił żonę Krystynę i syna Krzysztofa.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 (czasu AEDT); pogrzeb o godzinie 12:45 (AEDT). Oba wydarzenia obędą się po polsku i będą transmitowane na żywo:


https://tobinbrothers.com.au/tribute/details/21968/Zdzislaw-Andrzej-Andrzej-Derwinski/obituary.html#tribute-start

https://tobinbrothers.com.au/tribute/details/21969/Zdzislaw-Andrew-Andrzej-Derwinski-Burial/obituary.html#tribute-start

(i)