25 listopada odbyła się uroczystość, podczas której Oddział Przygotowania Wojskowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza otrzymał symbole i barwy Krechowieckie.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego był jednym z najznamienitszych pułków polskiej kawalerii, który wsławił się w walce z wojskami wszystkich trzech zaborców w bitwie pod Krechowcami, stając się symbolem heroicznej walki narodu polskiego o niepodległość. W okresie międzywojennym Pułk stacjonował w Augustowie, znacząco przyczyniając się do rozwoju miasta.

Oddział Przygotowania Wojskowego został utworzony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie od 1 września 2020 r., jako odpowiedź na potrzeby i zainteresowania młodzieży z naszego Powiatu, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Symbolicznym jest fakt, że Oddział przejął tradycje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, w roku, kiedy obchodzimy 100. rocznicę odznaczenia Pułku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa. Świadczy to o zachowaniu ciągłości idei Krechowieckich w naszym królewskim mieście i pielęgnowaniu chlubnych tradycji bojowych 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

25 lipca 2021 r. podczas Święta Krechowieckiego, Oddział Przygotowania Wojskowego odebrał z rąk Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego lancę z proporcem w amarantowo – białych barwach. W dniu 25 listopada 2021 r., gdy w Zespole Szkół Ogólnokształcących obchodzono 80. rocznicę objęcia dowództwa płk. Kazimierza Zaorskiego nad Pułkiem odtwarzanym podczas formowania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Oddział otrzymał kolejne symbole Krechowieckie: odznakę pułkową, jako symbol więzi Rodziny Krechowieckiej, barwy pułkowe – apaszkę w kolorze amarantowym, portret Szefa Pułku, płk. Bolesława Mościckiego, jako wzór bezgranicznego oddania służbie i Ojczyźnie oraz monografię 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, jako kompendium wiedzy o Pułku. Są one zobowiązaniem do zachowania i kultywowania pamięci o bohaterskich czynach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu.

Symbole odebrali kadeci wyróżnieni pochwałami za zaangażowanie w proces szkolenia oraz godne reprezentowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w trakcie uroczystości patriotycznych.

– Zwróćcie uwagę, że zarówno w latach 1914 – 1915, jak i w 1941 r. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich powstawał tak naprawdę z niczego. Najpierw była myśl, później wola i chęć, a następnie praca. Dzięki temu udało się stworzyć Pułk wyjątkowy, jeden z najlepszych w całym Wojsku Polskim – powiedział do zgromadzonych na placu uczniów starosta Jarosław Szlaszyński. – Ta tradycja zobowiązuje. Starajcie się do niej równać – wolą, chęcią, nauką i pracą. Tego wam życzę, dodał.

Następnie starosta podziękował za zaangażowanie osobom, które przyczyniły się do powstania Oddziału Przygotowania Wojskowego – Annie Sus-Cilulko – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ppłk. rez. Waldemarowi Siedleckiemu, mjr. rez. Markowi Łebskiemu oraz Bożennie Kondrackiej – Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

W święcie udział wzięli również m.in. Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Elżbieta Buziuk – Wicedyrektor ZSO, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu oraz wychowawcy klas mundurowych – Agnieszka Polakowska i Arkadiusz Szyndler.

Uroczysty apel zakończyła defilada klas Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Symbole krechowieckie przekazane Oddziałowi Przygotowania Wojskowego podczas uroczystości w dniu 25 listopada 2021 r. na placu przy ZSO
Pani Dyrektor ZSO Anna Sus-Cilulko oraz osoby wyróżnione z Oddziału Przygotowania Wojskowego podczas uroczystości w dniu 25 listopada 2021 r. na placu przy ZSO
Defilada Oddziału Przygotowania Wojskowego podczas uroczystości w dniu 25 listopada 2021 r. na placu przy ZSO

|augustowski.home.pl