W czerwcu wnioskował o to dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Zarzecki. Mimo zapewnień władz miejskich o szybkim załatwieniu tej sprawy, do tej pory nic się nie zmieniło.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie parkować jedynie na tzw. kopertach, których zdaniem dyrektora Zarzeckiego w mieście jest zdecydowanie za mało, bo jedynie 15 na 427 wszystkich płatnych miejsc.

Niepełnosprawny może oczywiście korzystać z dowolnych miejsc w strefie, tylko musi wnieść pełną opłatę, czyli kupić bilet lub karnet na zasadach komercyjnych.  Jeżeli ktoś ma problemy z poruszaniem się, to powinien wysiąść z samochodu, dotrzeć do parkometru oddalonego czasami nawet o 100 metrów i zapłacić za postój, a następnie wrócić do samochodu. Dla chorej osoby może to być pierwsza bariera w możliwości poruszania się i załatwiania swoich spraw.

Jak informuje pełniąca obowiązki kierownika wydziału gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska urzędu miejskiego Joanna Grudzińska, Ratusz skierował w tej sprawie odpowiednie wnioski do starostwa powiatowego, które zarządza częścią miejsc parkingowych oraz do operatora strefy.

Operator podkreślił, iż od początku obowiązywania strefy sprzedano 300 kart abonamentowych. Wprowadzenie stawki zerowej dla niepełnosprawnych w całej strefie może doprowadzić do zaniku rotacji parkujących pojazdów. Powinno to również wiązać się z podniesieniem opłat. Zwróciliśmy się już do zarządu powiatowego z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie tych ulg przy jednoczesnych podniesieniu cen za abonamenty indywidualne.

Ale powiat nie zamierza zgodzić się na propozycję miasta, bo nie widzi związku między zwolnieniem z opłat dla niepełnosprawnych a podniesieniem cen dla pozostałych parkujących.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki