W czasach, kiedy język coraz częściej staje się środkiem do krzywdzenia i obrażania drugiego człowieka, a międzyludzkie kontakty ograniczają się do krótkich informacji typu sms, tweet lub lajk, młodzież z Augustowszczyzny kolejny raz postanowiła pójść pod prąd tej tendencji i 25 października br. wzięła udział w . Zmagania, które od chwili narodzin toczą się u pomysłodawców, czyli w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, mają więc bogatą tradycję. Tegoroczna ich odsłona potwierdziła, że Konkurs wpisał się na stałe błyszczącymi głoskami w literacką mapę Augustowszczyzny i Podlasia, a dla niektórych laureatów stał się nawet trampoliną do przygody aktorskiej.

fot. ZST w Augustowie

               Cieszy fakt, że poetyckie słowo Świętego Jana Pawła II i świadectwo jego życia są dla młodzieży wciąż żywe i inspirujące. Miał rację ksiądz Jan Twardowski pisząc, że święci są świętymi, bo ich nie udają, że potrafią umierać i nie odchodzić, że są tak bardzo obecni, że ich nie widać, że można o nich o wiele mądrzej mówić, ale po co?

               Dylematów związanych z mówieniem słowami świętego, a właściwie z recytacją, nie mieli uczestnicy Konkursu. Najwięcej emocji u audytorium wzbudził fragment „Tryptyku rzymskiego” zaprezentowany przez zwycięzcę – Radosława Kondrackiego. Uczeń ZST, który we wstrząsającej „Rozmowie ojca z synem w krainie Moria” wcielał się rolę Abrahama, Izaaka i narratora, potrafił dramaturgią utworu skutecznie przeniknąć publiczność. Tym samym wzbudził jej aplauz oraz zyskał największe uznanie jury.

               Drugie miejsce zajęła Julia Bartoszewicz, która w spokojny, wyważony sposób wyczarowała słowem „Wybrzeża pełne ciszy”. Uczennica I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie w wiarygodny sposób przekonała publiczność i komisję konkursową, że „Da­le­kie wy­brze­ża ci­szy za­czy­na­ją się tuż za pro­giem/Nie prze­fru­niesz tam­tę­dy jak ptak./Mu­sisz sta­nąć i pa­trzeć co­raz głę­biej i głę­biej, aż nie zdo­łasz już od­chy­lić du­szy od dna.”.

               Trzecią nagrodę otrzymała Justyna Bożewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, która recytowała utwór „Dzieci”.

               Wyróżnieniami uhonorowane zostały uczennice II LO: Patrycja Sobieska za deklamację „Skupienia dojrzałego” i Julia Smoleńska za „Rozważania ponowne” oraz Małgorzata Chmielewska z ZST za recytację „Ur w ziemi chaldejskiei”.

               Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Zarząd Powiatu w Augustowie oraz niżej podpisany, który wspólnie z Panią Dorotą Dzieniszewską miał zaszczyt zasiadać w jury.

               Szczególne podziękowania należy złożyć na ręce pomysłodawców i organizatorów Konkursu: wspomnianej szkolnej pedagog Pani Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Panu Maciejowi Oleksemu, a takżeopiekunom młodzieży: Pani Dorocie Prokop i Panu Tomaszowi Choroszewskiemu z II LO, Pani Bożenie Bendig z I LO oraz Pani Małgorzacie Dębickiej z ZST.

               I kiedy wydawało się, że czas w salce teatralnej ZST zatrzymał się na dobre, niebawem XIII edycja Konkursu przeszła do historii. Na szczęście w sercach uczestników pozostały słowa Świętego Jana Pawła II, który podczas jednej z pielgrzymek do Polski przypomniał, że choć czas ucieka, to wieczność czeka.

                                                                                            Erazm Stefanowski