Kapituła Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w składzie: Barbara Gruszka – Zych, Wojciech Kaliszewski, Grzegorz Zegadło, Jan Rodzim i przewodniczący ks. Janusz Kobierski postanowiła przyznać osiem nagród:

 • Janinie Osewskiej za tom Jaśnienia,
 • Maciejowi Bieszczadowi za tom Niteczka,
 • Krzysztofowi Czachorowskiemu za tom Śpiewnik oka,
 • Mirosławowi Dzieniowi za tom Ptaki, ptaszki,
 • prof. Marianowi Kisielowi za tom Zielone pola,
 • Markowi Rapnickiemu za tom Pan Amo prosi o głos,
 • Andrzejowi Szubie za tom Wygasić,
 • Wojciechowi Kassowi za tom Metaf.

Ponadto postanowiło uhonorować medalem honorowym zmarłego 7 marca 2021 r. prof. Jacka Łukasiewicza za całokształt twórczości.

Wszystkie nagrodzone książki poetyckie zostały ogłoszone w 2020 roku. Uroczysta gala wręczenia nagród ufundowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbędzie się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego zajmującego zabudowania dawnego zespołu pałacowego Potulickich w Pruszkowie. Od wielu lat organizatorem tej nagrody jest Książnica Pruszkowska i jej dyrektor Grzegorz Zegadło.

Janina Osewska jest jedyną kobietą wśród autorów nagrodzonych tomów poezji.


Janina Osewska – poetka, fotografka, pedagog, animatorka życia literackiego, regionoznawca. Opublikowała tomy wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego=Until the time to come  (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017)”, Jaśnienia (2020). Ostatnie dwie książki były nominowane do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, węgierski, turecki, francuski, serbski, a wiersz pt. „Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki” doczekał się przekładów na piętnaście języków. Publikowała w polskich pismach literackich, m.in. takich jak: „Twórczość”, „Fraza”, „Topos”, „Borussia”, „Wiadomości Literackie”, „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Współczesna” oraz w USA, Australii, Litwie, Ukrainie, Turcji, Mongolii, Czechach, Libanie, Indiach, Serbii, na Węgrzech. Swoje wiersze czytała na międzynarodowych festiwalach i kongresach poezji w Polsce, Irlandii, USA, Mongolii, Indiach oraz na Litwie. Nagradzana w USA (2004, 2005), Irlandii (2015), Libanie (2019), Indiach (2019), Argentynie (2020,2021), Turcji (2021). Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017) w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Beneficjentka programu „Kultura polska na świecie” (2017, 2019) realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wydała autorski album fotografii „Okruchy” (2011), który otrzymał nominację do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotografii w Polsce, prezentacjach cyfrowych (Australia, Hiszpania, Grecja, Izrael, Portugalia) i miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

Od roku 2004 prowadzi Kawiarenkę Literacką według programu autorskiego, a od 2019 towarzyszący jej Konkursu Jednego Wiersza (KJW). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie. Urodziła się i mieszka w Augustowie.


NAGRODY I ODZNACZENIA:

 1. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. ks. Jana Twardowskiego (2021)
 2. Ambasador Augustowa (2021)
 3. Nagroda Istambul Arts, Culture & Turism Association 2020 „GALATA IŞIǦI” /THE LIGHT OF GALATA (2020)
 4. Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji 20-lecia pracy twórczej (2020)
 5. Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego (2020)
 6. Osobowość Roku 2017 – III miejsce w Województwie Podlaskim w kategorii Kultura (2018)
 7. Stypendium Burmistrza Miasta Augustowa w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, (2017)
 8. Stypendium twórcze Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019)
 9. Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa (2014)
 10. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2013).
 11. Medal PRO PATRIA za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (2013)
 12. Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2012)
 13. Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za szczególne osiągnięcia w organizacji kształcenia i wychowania młodych pokoleń oraz kierowaniu placówką, (2011)
 14. Srebrna odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego (2010) przyznawana za szczególne zasługi na rzecz kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych.
 15. Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za szczególne osiągnięcia w organizacji kształcenia i wychowania młodych pokoleń oraz kierowaniu placówką, (2009)
 16. Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Kajakowego za zasługi wniesione w rozwój kajakarstwa (2009).
 17. Nagroda specjalna Podlaskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (2008).
 18. Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za wyróżniające osiągnięcia w kierowaniu placówką (2005).
 19. Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za wyróżniające osiągnięcia w kierowaniu placówką (2003)
 20. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, (2002).
 21. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1999)

Pani Janinie Gratulujemy tego niezwykle cennego w świecie literackim wyrazu docenienia jej twórczości i żywimy przekonanie, że do listy nagród i odznaczeń zamieszczonej wyżej, wkrótce dopisane zostaną nowe pozycje.

(i)