Mieszkańcy dzielnicy Zarzecze w Augustowie wystosowali w tej sprawie petycję do radnych i władz miasta, które pracują właśnie nad miejscowym planem zagospodarowania terenu pomiędzy sanatorium „Pałac na wodzie”, a hotelem „Karmel”. Dokument ma być gotowy jeszcze w tym roku.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Mówi twórca inicjatywy „Zielone Zarzecze” Justyna Korękiewicz.

W naszym odczuciu nowy plan wprowadza daleko idące zmiany w naszej przestrzeni. Chcielibyśmy, żeby radni zauważyli nasz głos. Wystąpiliśmy z postulatem, żeby na działce, która jest zlokalizowana przy bulwarach utrzymać zieleń parkową. Nie wyobrażamy sobie, żeby to miejsce zamieniło się w betonowaną przestrzeń.

Przewodnicząca rady miejskiej Alicja Dobrowolska zapewnia, że radni zapoznają się z petycją jeszcze przed przystąpieniem do głosowania nad nowym planem.

Dokument jest już u pani mecenas, która teraz ma się z nią zapoznać. Przekierowałam go również do komisji skarg, wniosków i petycji, bo tylko tyle mogłam zrobić. Przedyskutują postulaty tam pod kątem prawnym i podejmą decyzję.  Być może na swoje obrady zaproszą podpisane pod nim osoby. Bezpośrednio przekazałam ją również wszystkim radnym.

Korękiewicz podkreśla, że nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje również wybudowanie kilku nowych hoteli i sanatoriów nad jeziorem Necko.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki