30 kwietnia 2021 r. w ramach Kontraktu Obywatelskiego „Rozwój łąk kwietnych” została zasiana pierwsza łąka kwiatowa w Augustowie.

W pracach polegających na przekopaniu, oczyszczeniu terenu, zagrabieniu i wysianiu nasion uczestniczyli wolontariusze Stowarzyszenia Polska 2050 powiat augustowski oraz mieszkańcy miasta, którzy zainteresowali się tym pomysłem.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Wysiane zostały nasiona: pachnących kwiatów oraz roślin wabiących motyle. Podczas akcji uczestnikom rozdawane były torebki z nasionami wraz z instrukcją wysiewu oraz informacją o idei zakładania łąk kwietnych.

Augustów mimo wielu walorów turystycznych, wg wolontariuszy Polski 2050 nie jest postrzegany jako miejscowość z przemyślaną koncepcją wizualno-krajobrazową. Pomysł ukwiecenia miasta poprzez założenie pierwszej łąki kwiatowej w Augustowie został zainicjowany przez wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050 powiatu augustowskiego wczesnym latem ubiegłego roku.

Już w sierpniu 2020 r., podczas wizyty Szymona Hołowni w Augustowie, została wbita tabliczka informacyjna w miejscu planowanego powstania pierwszej łąki kwiatowej. Podobna znajduje się w drugim zaplanowanym do ukwiecenia miejscu – klombie kwiatowym z roślin wieloletnich.

Miejsca, które będą zagospodarowywane znajdują się w centrum miasta: łąka kwiatowa przy ciągu komunikacyjnym wzdłuż rzeki Netty, natomiast klomb kwiatowy przed nowym budynkiem Urzędu Miejskiego.

Do działania przyłączył się Urząd Miejski w Augustowie. W ramach współpracy przekazał nieodpłatnie nasiona kwiatów łąkowych oraz wykonał prace polegające na usunięciu darniny w miejscu wyznaczonym na łąkę, zebraniu wierzchniej warstwy ziemi pod klomb kwiatowy oraz dostarczeniu brakującej ziemi pod rośliny.

Wolontariusze Polski 2050 pracowali przy przygotowywaniu miejsca pod klomb kwiatowy. Zbierali także nasiona kwiatów z własnych ogrodów, które będą wysiane na łące kwiatowej.

Wolontariusze Polski 2050 wierzą, że ich przykład i współpraca z miastem może upiększyć miasto. Liczą, że spójna koncepcja i planowanie, na przykładzie zieleni, może uczynić miasto bardziej atrakcyjnym i ciekawym dla mieszkańców i turystów. Chcą, aby do pomysłu dołączały inne stowarzyszenia oraz mieszkańcy.

W zbliżony sposób można zagospodarowywać często zaniedbane ronda na terenie miasta, trawniki wzdłuż ciągów pieszo jezdnych, czy przy budynkach użyteczności publicznej. Polska 2050 zaprasza mieszkańców do wspólnego ukwiecania Augustowa oraz dbania o przyrodę, ochronę pszczół, motyli i innych mieszkańców łąk.

|STOWARZYSZENIE POLSKA 2050