OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

ilustracja augustow.org

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 r.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2020.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Miasto Augustów oraz określenia sezonu kąpielowego.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji Społeczno-Oświatowej

Rady Miejskiej w Augustowie

 (-) Mirosław Zawadzki