Zarząd Powiatu przyznał uczniom augustowskich szkół średnich stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Podstawą do ubiegania się o stypendium, udzielanego na drugi okres roku szkolnego 2020/2021, były osiągnięcia uzyskane przez młodzież w pierwszym półroczu.

Środki wypłacone będą jednorazowo w kwocie 1.240 zł. Stypendiami uhonorowano 19 uczniów, w tym 8 za wyniki w nauce i 11 za osiągnięcia sportowe.

Do stypendium za wyniki w nauce zgłaszani są dwaj uczniowie każdej szkoły, wytypowani przez radę pedagogiczną, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe średnie ocen.

Natomiast stypendium sportowe otrzymało dziewięciu uczniów, będących członkami Kadry Narodowej – trzy osoby uprawiające narciarstwo wodne oraz po dwie osoby z dyscyplin: kajakarstwo, pływanie i karate kyokushin.

 Ponadto stypendia otrzymało wytypowanych przez rady pedagogiczne szkół dwoje uczniów, którzy zajęli pierwsze miejsca na zawodach rangi wojewódzkiej.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom, ich Rodzicom i Nauczycielom.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie