Od 01.11.2021 r. młodzież augustowska, dzięki Towarzystwu Młodego Krechowiaka z młodzieżą łotewską zrzeszoną w Rezeknes pilsetas Nacionalo biedribu kulturas nams realizuje projekt pn. „Bo my jesteśmy ECO”. Działania opierają się na aktywnej pracy młodzieży. Podczas działań młodzież zdobywa wiedzę na temat ochrony środowiska, zagrożeń wynikających z nikłej świadomości ekologicznej, faktów i mitów na temat zmian klimatycznych oraz wpływu ludzi na te przemiany.

W kwietniu dało się nas zauważyć uczestników projektu w generalnym porządkowaniu szlaków kajakowych na Kanale Augustowskim podczas ogólnopolskiej akcji NASZA RZEKA. Punktem kulminacyjnym projektu była wymiana młodzieży polsko-łotewskiej, która odbyła się w Murzasichlu w dniach 25.06.-02.07.2022roku. Tutaj przez pracę i naukę młodzież poznała problemy związane z ochroną środowiska, przedyskutowywała na co może mieć wpływ i w jaki sposób chce przekonać do zmiany postaw oraz zwiększenia świadomości proekologicznej w swoich społecznościach. Uczyła się podstaw realizacji kampanii społecznej i rzecznictwa. Ważnym elementem wymiany była praca nad świadomością uczenia się i umiejętnością krytycznego myślenia, dyskutowania i wyrażania swoich opinii. Wieczory sprzyjały integracji i poznawaniu międzykulturowemu. W trakcie wymiany przeprowadzono warsztaty ze specjalistami – na temat zmian klimatycznych oraz z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego na temat ochrony środowiska. Młodzież uczestniczyła też w akcji sprzątania szlaku turystycznego w Dolinie Strążyskiej.  Każdego dnia młodzi ludzie pracowali nad obszarami i hasłami kampanii, nad kreacją i nagraniem spotów, a także nad zaplanowaniem przebiegu kampanii oraz działań po wymianie. W ramach działania odbywały się też spotkania i rozmowy z turystami i lokalną społecznością.  Efektem tych działań była kampania społeczna przeprowadzona w Murzasichlu na temat ekologii oraz nagranie spotów o tematyce proekologicznej.

Jednak to nie koniec działań projektowych. Młodzi ludzie w najbliższych tygodniach zamierzają wyjść do naszej społeczności lokalnej z propozycją dbania o Ziemię namawiając nas wszystkich – „BĄDŹMY ECO”. Poza tym, wezmą udział (jak corocznie) w akcji Sprzątanie Świata.

Działania, które podejmują uczestnicy projektu są potrzebne nam wszystkim, leżą w naszym wspólnym interesie, aby ich dzieci i wnuki oddychały świeżym, naturalnym powietrzem, miały co pić i kąpały się w czystej wodzie oraz jadły zdrową żywność.

To między innymi, dzięki programowi Erasmus+ młodzi ludzie mogą „wykrzyczeć” swój niepokój o planetę, na której żyją.

*nadesłane

|Bart.