W poprzednich latach ta różnica była o połowę mniejsza.

zdjęcie arch.www.augustow.org

Jak mówi kierownik wydziału spraw społecznych i administracyjnych augustowskiego urzędu miejskiego Michał Kotarski, w 2020 roku na świat przyszło o 42 dzieci mniej niż rok wcześniej.

W Augustowie urodziło się 218 osób. W poprzednim roku było to 260 dzieci. Natomiast jeśli chodzi o liczbę zgonów, to jest ona na podobnym poziomie – około 350 osób rocznie.

Ujemny przyrost naturalny powoduje, że liczba mieszkańców miasta zmniejsza się z roku na roku.

Na koniec 2020 w Augustowie zamieszkiwało 28714 osób. Jest to o około 300 osób mniej niż w poprzednim roku. To mieszkańcy, którzy umarli, ale też wyprowadzili się do innych miejscowości, jak również studenci.

Dodajmy, że pięć lat temu Augustów liczył 30 400 mieszkańców, czyli o ponad 1000 więcej niż obecnie.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki