JĘZYK UKRAIŃSKI

Місто Августів створює підготовчі відділення у початкових і середніх школах для дітей, які втекли перед війною в Україні і знайшли притулок в Августові.

Учні, які приїхали з-за кордону і які не знають польської мови, або знають її на недостатньому для навчання рівні, будуть мати можливість в першу чергу вивчати польську мову, також брати участь у заняттях, що зрівняє їх шанси на подальшу освіту у польській системі освіти.

Від 28 березня 2022р. почнуть працювати підготовчі відділи шкіл початкових і середніх у кожній віковій групі до кінця цього навчального року тобто:

– відділення для учнів 1-3 класів у початковій школі Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3), за адресом ul.Mickiewicza 1;

– відділення для учнів 4-6 класів у початковій школі Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2), за адресом ul.Rajgrodzka 1;

– відділення для учнів 7‐8 класів у школі початковій Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 4), за адресом ul. Marii Konopnickiej 5.

Батьки, які хочуть, щоб їхні діти розпочали навчання в польській школі, повинні подати заявку у відповідному відділенні, або у Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego за адресом вул. Młyńska 35, каб. 210.

Учні, які вчяться дистанційно в школі, яка функціонує в українській системі освіти, не підлягають обов’язковій освіті в Польщі. У такому випадку батьки повинні написати у відділі освіти і спорту (Wydziale Edukacji i Sportu) заяву про продовження навчання учнем в системі освіти України.

Відповідні документи можна завантажити нижче:

– заява про вступ до підготовчого відділення на польській мові

– заява про вступ для підготовчого відділення на українській мові

– заява про продовження навчання в українській системі освіти

JĘZYK POLSKI

Miasto Augustów tworzy oddziały przygotowawcze w szkołach podstawowych dla dzieci, które uciekły przed wojną na Ukrainie i znalazły schronienie w Augustowie.

Uczniowie przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki będą mieli możliwość w pierwszej kolejności nauczyć się języka polskiego oraz uczestniczyć w zajęciach wyrównujących ich szanse w dalszej edukacji w polskim systemie. Od 28 marca 2022 r. zaczną działać oddziały przygotowawcze szkół podstawowych w każdym przedziale wiekowym do końca obecnego roku szkolnego tj.:

– oddział dla klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 3,

– oddział dla klas IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2,

– oddział dla klas VII-VIII w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rodzic, który wyraża chęć uczęszczania jego dziecka do takiego oddziału powinien złożyć wniosek w odpowiedniej szkole lub w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego przy ulicy Młyńskiej 35.

Uczniowie, którzy pobierają naukę w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym, nie podlegają obowiązkowi nauki w Polsce. W takim przypadku rodzic powinien złożyć w Wydziale Edukacji i Sportu oświadczenie o kontynuacji przez ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Poniżej pobrać można stosowne dokumenty:

– wniosek o przyjęcie do oddziału przygotowawczego w wersji polskiej

– wniosek o przyjęcie do oddziału przygotowawczego w wersji ukraińskiej

– oświadczenie o kontynuowaniu nauki w ukraińskim systemie oświaty

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon oswiadczenie-o-nauce-ukraina-tlum-ukr.doc32.5 KB
Plik wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-przygotowawczego-pol.docx8.5 KB
Plik wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-przygotowawczego-ukr.docx9.05 KB

|urzad.augustow.pl/