Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Augustowa, na okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2022 r.

Augustów, 5 września 2022 r.

Wydział Organizacyjno-Prawny

Starostwo Powiatowe w Augustowie