W środę, 27 lipca 2022 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, zorganizowała kolejne spotkanie poetycko muzyczne z cyklu „Cztery Pory Roku”. Spotkanie odbyło się o godzina 19:00 w szkolnej sal koncertowej i zgodnie z panującą porą roku było to Lato.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Tym razem bohaterami Czterech Pór Roku byli przedstawiciele trzech gatunków sztuki – poezji, fotografii i muzyki. Artyści znani nie tylko w Augustowie, ale również w naszym regionie i poza nim, mający na swoim koncie bogaty dorobek twórczy. Byli nimi: poetka- Józefa Drozdowska, fotografik – Roman Rogoziński i muzyk – Grzegorz Sobczak.

Wyrazem uznania i docenienia dla ich twórczości, była niewątpliwie obecność na widowni gospodarzy powiatu i miasta – starosty Jarosława Szlaszyńskiego i burmistrza Mirosława Karolczuka. Obaj panowie wyrazili swoje osobiste podziękowania trójce bohaterów spotkania.

Na wstępie wszyscy zostali przywitani przez dyrektora PSM w Augustowie, Dariusza Michałowskiego i jedną z koordynatorek cyklu, Bożennę Szumską Niewiadomską. Później mogliśmy naprzemiennie wysłuchać wierszy i poezji Józefy Drozdowskiej – czytanych przez autorkę oraz muzyki różnej w wykonaniu Grzegorza Sobczaka, na co dzień nauczyciela w szkole będącej gospodarzem spotkań. Łzy wzruszenia, dłuższe od zamierzonych przerw czy brawa na pograniczu aplauzu, były reakcjami na to, co usłyszeliśmy. Zdjęcia zaprezentowane na wystawie można było oglądać przed koncertem i po jego zakończeniu. Autor chętnie odpowiadał na pytania związane z genezą powstawania tych prac, historią wystawy, której stanowią część i wyjaśniał stronę techniczną swojej pracy.

Już teraz widzimy, że początkowe, nieśmiałe próby organizacji takiego cyklu spotkań, to historia. Cztery Pory Roku w augustowskiej PSM stają się wydarzeniem, którego artyści gośćmi chcą być, a widzowie na nich bywać.

Pomysłodawczyniami spotkań poetycko muzycznych Cztery Pory Roku w PSM w Augustowie i ich koordynatorkami, są Lidia Alicja Karpińska i Bożenna Szumska-Niewiadomska, obie pracujące w PSM w Augustowie.

Relacja ze spotkania. Foto i audo.

W tym miejscu podziękowania Organizatorów:

Pragniemy serdecznie podziękować Pani Józefie Drozdowskiej oraz Panom Romanowi Rogozińskiemu i Grzegorzowi Sobczakowi za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w spotkaniu V edycji „Czterech Pór Roku”. Dla Pani Józefy za jej przepiękną i głęboką poezję, która przymusiła do uronienia kilku łez wzruszenia. Panu Romanowi Rogozińskiemu za prezentację fotografii stanowiących perły wizualne, estetyczne i edukacyjne w tej dziedzinie sztuki. Panu Grzegorzowi Sobczakowi, który w ostatniej chwili zgodził się zastąpić chorą Karolinę Kuśmierz, a jego wykonanie melodii do filmu „Love Story” spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności.

Staroście Augustowskiemu, Jarosławowi Szlaszyńskiemu i Burmistrzowi Augustowa, Mirosławowi Karolczukowi dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością i podniesienia tym samym rangi naszego wydarzenia.

Tym wszystkim, którzy byli z nami tego wieczoru, bardzo dziękujemy za przybycie i wykazywanie zainteresowania sztuką, twórczością naszych lokalnych artystów i jej propagowanie wśród bliższych i dalszych znajomych.

Dziękujemy 🙂

Organizatorzy.

*Józefa Drozdowska, poetka urodzona w 1954 r. w Jeziorkach koło Augustowa. Autorka sześciu tomików wierszy, książki prozatorskiej „Opowieści z domu pod topolą”, pięciu książek dla dzieci oraz prac dotyczących Suwalszczyzny. Współredaktorka antologii poetyckich, bibliotekarka, regionalistka, animatorka życia literackiego. Debiutowała 1978 r.

Wiersze publikowała w czasopismach, antologiach, podręcznikach szkolnych i w Internecie. Należy do Związku Literatów Polskich, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku, Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Odział w Augustowie, Miłośniczka kotów, jamników, jeży i muzyki. Mieszka w Augustowie.

**Roman Rogoziński, fotograf z serca, leśnik z tradycji, zamiłowania i wykształcenia urodzony w 1974. Ukończył studia leśne na SGGW w Warszawie ze specjalnością ochrona przyrody. Przez kilkanaście lat prowadził Centrum Edukacji Leśnej w Puszczy Głuszca w Nadleśnictwie Augustów.

Jest autorem albumów fotograficznych poświęconych przyrodzie i jej ochronie. Las (2011), Rezerwaty przyrody (2013), Pro Patria: miejsca pamięci narodowej w Puszczy Augustowskiej (2014), Szlak Orla Białego (2015), Barć (2015). Do ulubionych motywów w fotografii Rogozińskiego należą pejzaże – szczególnie rezerwatów przyrody. Interesują go także wątki współistnienia Natury i człowieka, krajobrazu i architektury. Fotografując, łączy utrwalanie rzadkich i przemijających obrazów przyrody z pasją wędrowania, ukazując specyfikę miejsc trudno dostępnych, by uwrażliwić na unikalne piękno przyrody i zachęcić do jej ochrony.

Wystawa fotografii Romana Rogozińskiego Las przygotowana została przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku we współpracy z Andrzejem Strumiłło i Stanisławem J. Wosiem z okazji ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2011 Międzynarodowego Roku Lasów. Patronat nad wystawą przyjęła ONZ, a patronat artystyczny ZPAF. Staraniem Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Płaska, ukazał się unikalny album fotografii czarno białej pt. „Drzewo” Romana Rogozińskiego oraz Prof. Andrzeja Strumiłło współorganizatora albumu. Prace Roman Rogozińskiego były wystawiane w wielu miejscach w kraju i zagranicą.

***Grzegorz Sobczak, muzyk, nauczyciel w PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Od wielu lat akompaniujący wykonawcom różnych gatunków muzycznych w większości wydarzeń organizowanych przez PSM w Augustowie i inne podmioty na terenie Augustowa i naszego regionu. Podczas tego spotkania wykonał 2 mazurki F. Chopina, g-moll i A-moll, preludium Des-dur oraz popularną melodię napisaną przez Francisa Laia i Carla Sigmana w 1971 roku do filmu „Love Story”, która później zdobyła Oscara, w kategorii „najlepsza muzyka filmowa”. Jego wykonanie tej popularnej melodii spotkało się z aplauzem zgromadzonych gości.

|Bart.