W środę, 17 sierpnia br. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie, odbyło się kolejne spotkanie z muzyką i poezją. Tym razem gośćmi „Czterech Pór Roku”, spotkań muzyczno – poetyckich byli, poetka Janina Osewska i pianista Marcin Pękala absolwent szkoły będącej gospodarzem spotkań. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Romana Rogozińskiego pt. „Las”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali poezji autorstwa Pani Janiny Osewskiej, wybranych i przeczytanych przez poetkę. Zgodnie z przyjętą formułą spotkań, poezja i muzyka przeplatają się wzajemnie. Bohaterem części muzycznej był tym razem wspomniany wcześniej pianista Marcin Pękala. Występ w tym miejscu i w tej Sali koncertowej był dla niego kolejnym z wielu. Przypuszczam, że nawet sam pianista nie potrafiłby odpowiedzieć na pytanie, który raz koncertował na scenie PSM w Augustowie. Marcin Pękala jest jej absolwentem. Po ukończeniu nauki w Augustowie, wielokrotnie wracał tutaj i uświetniał swoimi występami organizowane wydarzenia.

Koordynatorkami spotkania- V-edycji koncertów z cyklu Cztery Pory Roku Lato były panie Lidia Alicja Karpińska i Bożenna Szumska -Niewiadomska.

Program spotkania:

  • Marcin Pękala -fortepian
  • F. Chopin- Preludium Des – dur op. 28nr 15 F. Chopin -Preludium b- moll op. 28nrl6
  • Janina Osewska – poetka
  • wiersze autorki
  • Marcin Pękala -fortepian
  • F. Chopin -Etiuda a-moll op.25 nr 11
  • Janina Osewska-poetka
  • wiersze autorki
  • Marcin Pękala- fortepian
  • F. Chopin Polonez-As -dur op.53

Kolejne spotkanie z tego cyklu już 26 sierpnia br. Weźmie w nim udział poeta Erazm Stefanowski i Chór Ziemi Sejneńskiej pod dyrygenturą Emilii Melon.

|Bart.


Janina Osewska – poetka, fotografka, animatorka życia literackiego.

Opublikowała tomy wierszy: W stronę ciszy (2003) Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego-Until the time to come (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017), który był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”, Jaśnienia (2020), który był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz Mazurski” i otrzymała wyróżnienie kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego, Listy i stacje (2021).

Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, węgierski, turecki, francuski, serbski, a wiersz pt. „Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki” doczekał się przekładów na piętnaście języków.

Publikowała w polskich pismach literackich, m.in. takich jak: „Twórczość”, „Fraza”, „Topos”, ,Borussia”, „Wiadomości Literackie”, „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Współczesna” oraz w USA, Australii, Litwie, Ukrainie, Turcji, Mongolii, Czechach, Libanie, Indiach, Serbii, na Węgrzech. Swoje wiersze czytała na międzynarodowych festiwalach i kongresach poezji w Polsce, Irlandii, USA, Mongolii, Indiach oraz na Litwie. Nagradzana w USA (2004,2005), Irlandii (2015), Libanie (2019), Indiach (2019), Argentynie (2020,2021), Turcji (2021).

Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2017,2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017), w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.

Beneficjentka programu „Kultura polska na świecie” (2017, 2019) realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Nagradzana m.in. przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020), Marszałka Województwa Podlaskiego (2020).

Otrzymała tytuł Ambasador Augustowa (2021) oraz Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (literatura, 2021)

Wydała autorski album fotografii „Okruchy” (2011), który otrzymał nominację do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotografii w Polsce, prezentacjach cyfrowych (Australia, Hiszpania, Grecja, Izrael, Portugalia) i miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

Od roku 2004 prowadzi Kawiarenkę Literacką według programu autorskiego, a od 2019 towarzyszący jej Konkursu Jednego Wiersza (KJW). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie. Urodziła się i mieszka w Augustowie.


Marcin Pękala ur. 4 listopada 1996 r.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Augustowie i w Suwałkach pod kierunkiem pani mgr Anny Borkowskiej, następnie podjął studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Alicji Palety – Bugaj i dr hab. Konrada Skolarskiego.

Obecnie studiuje pod kierunkiem prof. Janusza Olejniczka oraz w klasie kameralistyki prof Joanny Maklakiewicz i mgr Mischy Kozłowskiego. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: prof. Eitana Globersona, prof. Waldemara Wojtala, prof Waldemara Andrzejewskiego, prof. Grzegorza Kurzyńskiego, prof. Pawła Zawadzkiego, prof Marii Niemiry, prof Tatiany Szewczenko, prof. Petrasa GeniuSasa.

Jest laureatem konkursów pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. I nagroda w I Międzynarodowym i V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie, II nagroda w Grand Prize Virtuoso International Musie Competition (Yienna).

Występował z koncertami solowymi i kameralnymi w kraju i za granicą, m.in.: w Filharmonii Wiedeńskiej, w cyklicznych letnich spotkaniach muzycznych „ Chopin en Yacanses” , koncertach w salonie muzycznym „ Fryderyk ” i Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w ramach promocji młodych pianistów, wydarzeniach uczelnianych w ramach programu koncertowej wymiany pianistów polskich akademii muzycznych w kraju oraz koncertach kameralnych z udziałem artystów UMFC. Jako kameralista pracuje z wokalistami w ramach różnych przedsięwzięć muzycznych.