Dnia 13.01.2022 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w związku z podaniami złożonymi przez lokatorów mieszkań komunalnych należących do Gminy Miasta Augustów.

zdjęcie ilustracyjne, fot. Urząd Miejski w Augustowie

W związku z tym, po zaopiniowaniu spraw poszczególnych mieszkańców oraz przedstawieniu propozycji zmiany rocznej listy osób oczekujących na zamianę mieszkań komunalnych na lata 2021/2022 przez Komisję, Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie § 19 pkt. 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/246/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/209/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonał korekty listy rocznej osób oczekujących na zamianę mieszkań komunalnych na lata 2021/2022.

Lista dostępna jest wnioskodawcom w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 302 (nr tel. 87 643 86 24).

Augustów, 17 stycznia 2022 r.

|urzad.augustow.pl