Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2021 rok. Już 8 stycznia pierwsi płatnicy otrzymali informacje o saldzie swoich kont oraz o rozliczeniu wpłat dokonanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Informacje są udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

– Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat będą sukcesywnie przekazywane ponad 2,8 mln płatników w całym kraju. W województwie podlaskim otrzyma je 72 tys. przedsiębiorców.  Każdy z nich dowie się, czy na koncie w ZUS ma nadpłatę, niedopłatę, czy też saldo zerowe

informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Informacja zawierała dane, w jakiej wysokości płatnik przekazał wpłaty w 2021 roku i jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Przedsiębiorcy, którzy są w trakcie spłacania zadłużenie w układzie ratalnym, otrzymają informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

Niedopłata

Jeśli na koncie płatnika składek widoczna jest niedopłatę, może rozłożyć ją na raty. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo spłacić długu, powinien złożyć wniosek o ulgę.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od doradcy ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki w spłaty zadłużenia. Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Można się z nim skontaktować się telefonicznie  lub umówić się na e-wizytę.

– Niewielkie zaległości, które pojawiły się na koncie, można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty. Trzeba tylko sprawdzić, czy należy doliczyć odsetki za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek

– wyjaśnia rzeczniczka.

Nadpłata

W sytuacji, gdy na koncie mamy nadpłatę, może ona zostać zaliczona na poczet bieżących należności, czyli pomniejszyć o tę kwotę składaki, które przedsiębiorca będzie opłacał w najbliższym terminie.  Można też wystąpić z wnioskiem o zwrot nadwyżki (wniosek RZS -P). ZUS zwróci nadpłatę wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS.

W województwie podlaskim konto z saldem „0” ma 18 proc. aktywnych płatników składek. Niedopłatę ⩾ 1 gr 72 proc. osób prowadzących działalność gospodarczą, zaś zadłużenie ⩾ 1 gr zobaczy w swojej informacji 10 proc., czyli 7,5 tys. przedsiębiorców.


– Płatnicy, którzy skorygowali deklaracje rozliczeniowe albo opłacili składki po 31 grudnia 2021 r., muszą wiedzieć, że te zmiany nie zostały uwzględnione w przekazanej informacji o saldzie. Dlatego w razie wątpliwości, można sprawdzić aktualny stan rozliczeń konta na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące”

dodaje Katarzyna Krupicka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku