APK- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Augustowie zaprasza na spotkanie regionalne z cyklu „Pogawędki na Komunalnej” zatytułowane: PRYMAS TYSIĄCLECIA – KAPŁAN I PISARZ

Gościem spotkania będzie ks. prof. Jerzy Sikora – poeta, historyk i krytyk literatury, homileta, profesor nadzwyczajny w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa medali poświęconych Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu ze zbiorów Krzysztofa Anuszkiewicza.

Prowadząca spotkanie: Józefa Drozdowska.

28 kwietnia 2022 roku, godz. 18.00

Miejski Dom Kultury Mała Galeria APK (wejście od Rynku Zygmunta Augusta 9).

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie oraz Józefa Drozdowska