Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta inspektora Adama Miezianko. Przez ponad 2 lata kierował augustowską jednostką. Od jutra, po 22 latach służby, udaje się na zasłużoną emeryturę. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, jego Zastępca inspektor Jacek Tarnowski, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy augustowskiej Policji.

fot. KPP w Augustowie

Dziś, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyła się uroczystość związana ze zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie. Po ponad 2 latach, z jednostką pożegnał się dotychczasowy Komendant inspektor Adam Miezianko, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski, Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński, Prokurator Rejonowy w Augustowie Joanna Gref-Drejer, przewodniczący Związków Zawodowych Policjantów komisarz Dariusz Sutuła oraz policjanci i pracownicy augustowskiej jednostki.

Inspektor Adam Miezianko pożegnał sztandar Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, a następnie złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku nadinspektorowi Robertowi Szewcowi o zdaniu jednostki. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie zostały powierzone dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie młodszemu inspektorowi Tomaszowi Kuprewiczowi.

Zarówno odchodzącemu Komendantowi, jak i nowemu pełniącemu obowiązki komendanta, wszyscy uczestniczący w uroczystości, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem oraz Zastępcą Komendanta inspektorem Jackiem Tarnowskim, życzyli powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych.

| augustow.policja.gov.pl/