Pandemia koronawirusa to czas wyjątkowo trudny dla osób starszych, schorowanych, mniej samodzielnych i samotnych. To z myślą o nich w 2020 r. uruchomiono m.in. infolinię 22 505 11 11, za pośrednictwem której seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc. W ostatnim czasie znów wzrasta liczba zakażeń – dotychczas realizowane wsparcie będzie kontynuowane. Budżet programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 to 80 mln zł.

„Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

W jaki sposób senior może zgłosić się po pomoc?

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć seniorzy w 2022 r.?

To m.in. wsparcie społeczne, czyli wolontariat polegający na wspólnym spędzaniu czasu z osobami starszymi, spacerach. To właśnie osoby starsze, chociaż coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, są narażone na samotność. Chcemy temu przeciwdziałać. Wolontariusz dostarczy także zakupy i pomoże w czynnościach dnia codziennego, wyprowadzi psa.

To także pomoc w dostępie do opieki zdrowotnej, zapisach na wizyty u lekarza, transporcie na szczepienie czy załatwieniu spraw urzędowych.

Ważną częścią jest także pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Dużą nowością jest bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Opaski będą wyposażone w wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Gminy z województwa podlaskiego składają zapotrzebowanie finansowe do Wojewody Podlaskiego poprzez przesłanie w Centralnej Aplikacji Statystycznej jednorazowego sprawozdania pt. KorpusWsparciaSeniorów/2022 w terminie do dnia 14 lutego 2022 r.

Informacji udziela:

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
tel. +48 857439664, +48 857439665.

Materiały w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku