W sobotę, 28.05. 2022 r. o godz. 16:00, w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Augustowie odbyło się uroczyste wręczenie Medali „Za zasługi dla miasta Augustowa”. W tym roku Konwent Medalu do rozpatrzenia miał dwa wnioski. Oba dotyczyły instytucji. Pierwszy, złożony przez Burmistrza Augustowa dotyczył Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Drugi, którego autorami była grupa radnych miejskich, Zespołu Tańca Ludowego „Bystry”.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia br., obie kandydatury zostały zaakceptowane przez radnych jednomyślnie. Zaplanowano, że uroczyste wręczenie Medali nastąpi podczas tegorocznych obchodów Dni Augustowa. Sobota 28 maja br. była 2 dniem tegorocznych obchodów.

Medal „Za zasługi dla miasta Augustowa” przyznawany jest od 29 lat i wręczono go już 77 razy. Został ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w roku 1993 jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla rozwoju miasta.

Genezę powstania tego zaszczytne wyróżnienia, przybliżył na wstępie sobotniej uroczystości Bartek Świerkowski z Augustowskich Placówek Kultury >>>

Bartek Świerkowski – o Medalu

Zgromadzonych na uroczystości w Sali widowiskowej MDK przywitał przewodniczący Kapituły Medalu, Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Następnie odczytał uzasadnienia Kapituły >>>

Burmistrz Mirosław Karolczuk – uzasadnienie decyzji Kapituły ws. przyznania
medalu Instytutowi Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Burmistrz Mirosław Karolczuk – uzasadnienie decyzji Kapituły ws. przyznania
medalu Zespołowi Tańca Ludowego „Bystry”

W uroczystości uczestniczyli również pozostali członkowie Kapituły Medalu: przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie Alicja Dobrowolska, radna Sylwia Bielawska i radny Mirosław Chudowolski.

W części artystycznej wydarzenia wystąpili: Ilija Choborowski, uczeń 22 Szkoły Muzycznej w Kijowie, aktualnie mieszkaniec Augustowa i nagrodzony Zespołu Tańca Ludowego „Bystry”.

GALERIA ZDJĘĆ NA NASZYM PROFILU FB TUTAJ >>>

|Bart. / augustow.org