Planowano je w całym mieście – na obiektach sportowych i na podwórkach. Program augustowskie władze ogłosiły w 2017 roku.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Jak mówi kierownik wydziału spraw społecznych i administracyjnych urzędu miejskiego Michał Kotarski, w tym roku do prowadzenia tego typu zajęć zgłosiło się tylko jedno stowarzyszenie.

Fundacja Cordis w części zadania publicznego realizuje działalność wychowawcy podwórkowego od kwietnia do końca sierpnia na osiedlu Lipowiec. W 2021 roku burmistrz wydał pozwolenie na prowadzenia takich zajęć dla Związku Harcerstwa Polskiego funkcjonującego przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. To jest jednak działanie organizacji pozarządowej w ramach projektu unijnego.

Wychowawcy podwórkowi mieli pojawiać się przede wszystkim w skateparku nad Nettą. Jednak byli tam tylko przez rok.

W skateparku żadna organizacja nie podjęła się działalności. Tam jedynie w 2019 roku działało stowarzyszenie Alternatywa. Prowadziło ono zajęcia i nawet zorganizowało zawody. Niestety, organizacja ta nie wyraziła woli kontynuacji tego projektu. Liczymy jednak, że w następnych latach ktoś się do tego zgłosi.

W tym roku na przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym na podwórkowych wychowawców augustowski urząd miejski przeznaczył 250 tysięcy złotych.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki