Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Arturowi Kosickiemu
Marszałkowi Województwa Podlaskiego

z powodu śmierci

SIOSTRY

składa
Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

|Starostwo Powiatowe w Augustowie