Od 27 lutego do 13 marca pasażerowie mogą zgłaszać swoje uwagi i preferencje odnośnie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10 grudnia br.

Sugestie czy pomysły może zgłosić każdy zainteresowany. Propozycje mogą odnosić się np. do godzin czy terminów kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie organizator prosi.

Oceniając i składając propozycje na przyszły rozkład jazdy należy mieć na uwadze obecnie prowadzone prace modernizacyjne na liniach kolejowych i na stacji Białystok jak również to, że PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy tzw. cykle zamknięciowe.

Pobrany i uzupełniony formularz należy przesyłać na adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15–888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2023/2024″.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu,
  2. dotyczące połączeń dalekobieżnych (np.: pociąg relacji Białystok – Warszawa, Hajnówka – Warszawa) i międzynarodowych – organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu,
  3. zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Urząd marszałkowski zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.


źródło: Departament Infrastruktury i Transportu UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Anna Augustynowicz

|https://podlaskie.eu/