Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji przekazanej do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca

Komisji skarg, wniosków i petycji

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ /Sylwia Bielawska/