9 marca 2023 r., w 101 rocznicę śmierci, uczczono pamięć śp. Bohdana Krotkiewskiego – Ułana 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, który po zakończeniu służby został policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. Zginął 9 marca 1922 r. na służbie, w okolicach Sopoćkiń.

Na jego grobie znajdującym się na augustowskim cmentarzu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Prezes Zarządu Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mł. insp. Tomasz Kuprewicz – Komendant Powiatowy Policji w Augustowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Od dnia dzisiejszego Komenda Powiatowa Policji w Augustowie obejmie grób szczególną opieką.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie śp. Bohdana Krotkiewskiego – od lewej: Naczelnik Z. Kaszlej, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. T. Kuprewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź

Grób śp. Bohdana Krotkiewskiego

|Starostwo Powiatowe w Augustowie