W poniedziałek, 9 lipca o godzinie 13, w budynku Urzędu Miasta miało miejsce oficjalne przekazanie pierwszego pozwolenia na budowę przedsiębiorstwa na działce leżącej na terenie augustowskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pierwszym inwestorem, który niebawem rozpocznie prace budowlane w miejscu nowopowstałej podstrefy, jest Robert Metelicki, właściciel lokalnej firmy meblarskiej „METRO”. W ceremonii uczestniczyli m.in. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec, z którego rąk R. Metelicki otrzymał dokument będący oficjalnym pozwoleniem na zagospodarowanie terenu podlegającego pod SSSE.

W czasie uroczystości padło wiele słów na temat przyszłości i rozwoju gospodarczego Augustowa, na które niewątpliwie korzystnie wpłynie przynależność miasta do strefy ekonomicznej. W czasie swojego przemówienia wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński stwierdził, że rosnąca liczba stref ekonomicznych w Polsce otworzy wielu polskim przedsiębiorcom drzwi do współpracy z inwestorami za równo ze Wschodu jak i Zachodu. Władze Augustowa szacują, że po włączeniu terenu miasta do SSSE zostanie utworzonych ok. 500 miejsc pracy, a jak twierdzi burmistrz Wojciech Walulik  – Miastu potrzebne są nowe miejsca pracy i rozwój strefy gospodarczej jest jednym z naszych priorytetów.

Robert Metelicki zapytany o nadzieje jakie wiąże z działalnością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mówi  – Augustów do tej pory był sparaliżowany pod względem inwestycji poza turystycznych poprzez brak odpowiednich terenów oraz ustawę o uzdrowiskach. Współpraca podjęta z SSSE jest szansą na nowe miejsca pracy oraz rozwój ekonomiczny i gospodarczy miasta, nie deprecjonując przy tym walorów przyrodniczych Augustowa poprzez prowadzenie działalności przemysłowej.

 Zakończenie prac nad budową fabryki firmy „METRO”, która jako pierwsza ma stanąć na jednej z działek podstrefy augustowskiej szacowane jest na 2021 rok.

– UM Augustów –