W poniedziałek, 9 lipca, oficjalnie oddane zostało do użytku nowo wybudowane boisko do piłki ręcznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku.

Nowe boisko wygląda świetnie i jeszcze przed oficjalnym otwarciem zostało przetestowane przez lipską młodzież, co potwierdza zasadność poniesionych nakładów i trafność inwestycji.

Zadanie polegało na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na terenie Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Nowodworskiej w Lipsku. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia to 199.211,81 zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 99.358,00 zł.

W poniedziałek wspólnie boisko oglądali Lech Łępicki, burmistrz Lipska, urzędnicy z referatu inwestycji oraz Grażyna Kowalska, właściciel firmy Complexe Sportif wykonawcy boiska, Grzegorz Paź – kierownik robót oraz Renata Stankiewicz, inspektor nadzoru inwestorskiego, a także pracownicy szkoły.

Boisko zostało wybudowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” polegającego na budowie boiska sportowego do gry w piłkę ręczną na działce o nr geod. 710/5, przy ul. Nowodworskiej w Lipsku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

I.W.